Čo prinesie simulácia a optimalizácia v mojom podniku?

Tvorba simulačného modelu musí byť vždy odpoveďou na riadiaci alebo operačný problém. Najčastejšie je cieľom simulácie určenie:

  • optimálneho počtu zásob, ktoré sa zúčastňujú na procese (dopravných prostriedkov, zamestnancov a pod.), maximálnej,
  • priepustnosti v rozsahu daných podmienok (počet zamestnancov, stupeň zaťaženia a dostupnosť vybavenia),
  • miesta vyžadovaného na skladovanie daného druhu tovaru alebo surovín vzhľadom na ich rotáciu a požiadavky na dopravu s cieľom minimalizovať dĺžku dopravných trás alebo čas obsluhy,
  • optimalizácie logistiky a vnútornej dopravy,
  • optimálnej sekvencie a veľkosti výrobnej partie,
  • následkov za prijímané rozhodnutia,
  • kontroly racionalizácie Kaizen,
  • a riešenia mnohých iných problémov…

 

Prečo si zvoliť práve simuláciu?

V súčasnosti poskytuje simulácia najväčšie možnosti analýzy a racionalizácie systémov. Vďaka softvéru FlexSim a jeho možnostiam v plnej 3D vizualizácii, sa validácia modelu stáva oveľa jednoduchšia a viac intuitívna. Raz vytvorený simulačný model môže podniku slúžiť dlhé roky pri riešení rôznych problémov, stačí iba vykonať príslušné modifikácie.

Vďaka integrácii s MS Excel môžu pokročilé simulačné nástroje používať aj osoby, ktoré sa predtým s nimi nestretli.