FlexSim Healthcare

Namocnice patria k jedným z najkomplikovanejších systémov poskytovania služieb na svete. Procesy, ktoré v nich prebiehajú sú veľmi zložité, opisované mnohými činiteľmi a často nemajú svoje ekvivalenty v iných sektoroch. Aj preto vznikol FlexSim Healthcare, ako nástroj špeciálne určený na simuláciu a optimalizáciu v jednotkách, zaoberajúcich sa ochranou zdravia.

Čo je možné simulovať?

FlexSim Healthcare má vlastné knižnice objektov, prispôsobené na modelovanie procesov prebiehajúcich v zdravotníctve. Umožňujú ľahké a rýchle zobrazenie:

 • Presunov pacientov,
 • Práce zdravotníckeho a pomocného personálu,
 • Využívania zásob, zdravotníckeho vybavenia a priestorov.

 

Efekty simulácie

Vďaka simulácii využívajúcej FlexSim Healthcare je možné dosiahnuť mnoho výhod, okrem iného:

 • Skrátenie čakacej doby pre pacientov,
 • Zvýšenie stupňa využitia personálu,
 • Určenie optimálnej kádrovej politiky,
 •  Optimalizácia využitia zásob,
 • Kontrola opodstatnenia a efektu plánovaných investícii,
 • Lepšia znalosť následkov prijímaných rozhodnutí,
 • Hlbšie pochopenie spôsobu činnosti nemocnice prostredníctvom dôkladnej analýzy zo strany prebiehajúcich procesov,
 • Zníženie prevádzkových nákladov a zavádzania investícií.