Čo je to FlexSim?

FlexSim je pokročilý nástroj, ktorý slúži na simuláciu a optimalizáciu procesov využívaných vedúcimi svetovými podnikmi.
 

Čo je to simulácia procesov?

Spočíva vo vytvorení virtuálneho obrazu skutočného systému s cieľom jeho hĺbkovej analýzy a implementácie racionalizácie. Umožňuje skúmať problém zaťaženia personálu a vybavenia, produktivity, dopravy a vnútornej logistiky a vytváranie a testovanie racionalizácie. Vďaka simulácii je veľmi ľahké nájsť odpoveď na otázku „čo ak”. Správne naprogramované experimenty umožňujú nájsť oprimálne riešenia spomedzi desiatok tisíc možností.

Prečo používať FlexSim?

Stupeň zložitosti výrobných a logistických procesov rastie veľmi rýchlo. Doteraz používané nástroje sú pre analýzu systémov už nepostačujúce, Lean má už viac ako 20 rokov a v niektorých situáciách už nedáva jednoznačné odpovede na otázku, ako procesy racionalizovať.